BTW Zonnepanelen

Op deze pagina vind u een overzicht van de meest gestelde vragen over BTW teruggave bij zonnepanelen en  informatie over de nieuwe kleine ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen.

Nog vragen hierover? Neem dan nu contact op

Meest gestelde vragen

De BTW wordt doorgaans binnen 4 tot 6 maanden na aanmelding bij de Belastingdienst rechtstreeks door de Belastingdienst op uw rekeningnummer overgemaakt. De reden dat het de ene keer sneller gaat dan de andere keer komt omdat de BTW aangifte namelijk pas in de maand na het kwartaal ingediend kan worden (april, juli, oktober en januari). De Belastingdienst heeft soms wat extra tijd nodig om de aangifte te beoordelen, daarom kan het in sommige gevallen iets langer duren, bijvoorbeeld als er vragen worden gesteld over de factuur (die wij natuurlijk voor u beantwoorden).

Jazeker, dit zal gevolgen hebben voor de BTW teruggave. Neem altijd contact met ons op 0599-820 221 zodat uw situatie en de mogelijkheden besproken kunnen worden.

In het eerste jaar wordt de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen teruggevraagd. Omdat u ondernemer voor de BTW bent geworden moet (alleen in het eerste jaar) eenmalig BTW worden betaald over de opgewekte energie. Omdat moeilijk is in te schatten hoeveel energie wordt geleverd heeft de overheid een staffel gemaakt (het forfait). De staffel is € 20 per 1000 Wp. Heeft u bijvoorbeeld 10 panelen gekocht met een vermogen van 275 Wp per paneel, dan is het totale opwekvermogen 2.750 en bedraagt het forfait € 60. Dit bedrag dient afgedragen te worden en zal op de eerste aangifte omzetbelasting worden aangegeven. Het teruggave bedrag is daarom altijd (iets) lager dan het BTW bedrag op de factuur.

Alleen de zonnepanelen zijn voor de BTW ondernemingsgoederen. Alleen de BTW voor goederen die noodzakelijk zijn voor de zonnepanelen kan worden teruggevraagd en niet voor andere goederen. Omdat er geen inschrijving in de Kamer van Koophandel plaatsvindt, kan ook geen klantenpas voor groothandels worden aangevraagd.

Er zal een beroep op de kleine ondernemersregeling en een verzoek tot ontheffing administratieve verplichtingen worden gedaan. Zo hoeft er in de toekomst geen BTW aangiften meer gedaan te worden. Tot de ontheffing is gekregen zullen alle BTW aangiften door ons worden verzorgd. De kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345).

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.

Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,191 x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

Nadat wij uw dossier hebben gesloten zullen alle stukken (zoals door de Belastingdienst is voorgeschreven) nog 7 jaar worden bewaard. Daarna worden ze vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.

Nee, bij de aangifte inkomstenbelasting hoeft u geen rekening te houden met de zonnepanelen. De BTW aangifte is een geheel andere belastingsoort en dat blijft gescheiden van uw aangifte inkomstenbelasting (voor de inkomstenbelasting bent u ook geen ondernemer door de zonnepanelen).

Dat hangt af van de situatie:

 

Situatie A.

 

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken) , het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

 

Situatie B

 

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)

 

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf, dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf aan u BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf terug levert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).

 

Opwekvermogen in

Wattpiek per jaar Forfait

0 – 1000 € 20

1001 – 2000 € 40

2001 – 3000 € 60

3001 – 4000 € 80

4001 – 5000 € 100

 

Voorbeeld:

 

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 3.500 kWh.

 

Verschuldigde BTW: € 80,-

 

Voorbelasting € 1000,-

 

Terug te ontvangen BTW € 920,-

 

 

 

Situatie B: Geïntegreerde zonnepanelen (komt nu nog bij uitzondering voor).

 

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf terug levert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).

 

Opwekvermogen in

Wattpiek per jaar Forfait

0 – 1000 € 5

1001 – 2000 € 10

2001 – 3000 € 20

3001 – 4000 € 30

4001 – 5000 € 40

Deze zonnepanelen hebben echter naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

 

Voorbeeld:

 

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 3.500 kWh.

 

Verschuldigde BTW: € 30,-

 

1/3 deel van de voorbelasting € 500,-

 

Terug te ontvangen BTW € 470,-

Wij vragen de Belastingdienst altijd om alle post over de BTW teruggave naar ons kantoor te sturen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Ontvangt u toch post, kijk dan hieronder wat u met de post moet doen:

– brief met onderwerp “vaststelling belastingplicht” (+ eventueel roze aangiftebiljet): graag ontvangen wij deze stukken zodat wij verder kunnen met de BTW aangifte. Deze stukken ontvangen wij graag per post, alleen originele stukken worden namelijk verwerkt door de Belastingdienst (Adres: Dirk de Ruiterstraat 11, 9581 DA  Musselkanaal).

– brieven met gebruikersnaam en wachtwoord: deze brieven kunt u mailen naar btw@rakers.nu wij geven hiermee u rekeningnummer door aan de Belastingdienst.

– brief met bevestiging van uw rekeningnummer: wanneer u het rekeningnummer controleert en deze juist is, dan kunt u deze brief bewaren en hoeft u niet op te sturen. Is het rekeningnummer niet juist, neem dan altijd contact met ons op.

– beschikking omzetbelasting teruggaaf: de brief waar het terug te ontvangen bedrag op staat hebben wij nodig en ontvangen wij graag op ons postadres (Adres: Dirk de Ruiterstraat 11, 9581 DA  Musselkanaal).

– brief u krijgt geen btw-aangiften meer voor uw zonnepanelen: deze brief is massaal verwerkt zonder naar de individuele situaties te kijken. Of de BTW wel of niet is ontvangen maakt niet uit, het kan dus goed zijn dat u de BTW nog niet heeft ontvangen, maar u hoeft zich geen zorgen te maken. De teruggave volgt nog, maar de Belastingdienst is nog bezig met de verwerking van uw BTW aangifte en wanneer we meer weten hoort u dat van ons. Wanneer de BTW teruggave is verleend, dan kunnen wij met deze brief uw dossier sluiten, omdat de BTW aangifteplicht dan vervalt. Deze brief ontvangen wij daarom graag van u op ons postadres zodat de gegevens juist kunnen worden verwerkt (Adres: Dirk de Ruiterstraat 11, 9581 DA  Musselkanaal).

– brief beschikking ontheffing administratieve verplichtingen: deze brief ontvangen wij graag van u op ons postadres zodat de gegevens juist kunnen worden verwerkt (Adres: Dirk de Ruiterstraat 11, 9581 DA  Musselkanaal).

– Brief over uw btw-identificatienummer (btw-id): deze brief ontvangt u omdat er een nieuw btw-identificatienummer wordt toegekend. Dat nieuwe nummer hebben wij niet nodig dus u hoeft deze brief niet naar ons te zenden. De brief kunt u bewaren in uw dossier.

Kleine ondernemersregeling 2020

De teruggave van BTW op zonnepanelen verandert niet, de wetswijziging zit in de ontheffing die na de teruggave aangevraagd moet worden. De nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen.

Door een beroep te doen op de nieuwe KOR 2020 zal een deel van de BTW op de factuur van de zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar. Deze regeling gaat van start na het jaar van aanschaf en loopt gedurende 4 jaar door.

Drempel

Er is echter ook een drempel van € 500,-. Indien jaarlijks minder dan € 500,- BTW terugbetaald dient te worden, dan hoeft bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling geen BTW terugbetaald te worden.

Rekenvoorbeeld nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen

Op de factuur voor de zonnepanelen staat bijvoorbeeld € 1.000,- BTW, dan dient bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen in elk van de opvolgende 4 jaren 20% van de BTW op de factuur voor de zonnepanelen terugbetaald te worden. 20% van € 1.000,- is € 200,- per jaar.

Het herzieningsbedrag van € 200,- per jaar is lager dan de drempel van € 500,- zodat de BTW feitelijk niet terugbetaald hoeft te worden.

Kortom, wanneer de totale BTW op de factuur voor de zonnepanelen minder is dan € 2.500,- dan hoeft er geen BTW terugbetaald te worden. Het betreft de BTW teruggave vóór ‘vermindering’ door het forfait.

Lock-up in nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen

Om willekeurig in- en uittreden in de nieuwe Kleine Ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen te voorkomen is er een lock-up periode van 3 jaar.

Deze periode werkt 2 kanten op:

Wanneer een beroep op de nieuwe KOR 2020 wordt gedaan is deze regeling minimaal 3 jaar van toepassing. Indien in deze periode van 3 jaar sprake is van bijvoorbeeld uitbreiding, dan kan de BTW op de uitbreiding niet teruggevraagd worden. Uitzondering is voor die situatie dat vóór 1-1-2020 al BTW op zonnepanelen is teruggevraagd.

Wanneer na 1-1-2020 afstand wordt gedaan van de nieuwe KOR 2020 kan gedurende 3 jaar niet opnieuw een beroep op deze regeling worden gedaan. Dit betekent dat gedurende 3 jaar over de opgewekte energie BTW afgedragen dient te worden. Het forfait is niet van toepassing, dus zal een BTW administratie bijgehouden moeten worden. De BTW teruggave op een uitbreiding wordt daardoor minder interessant.